Wikia


Nya

Nya was een vrouwelijke Toughai van de planeet Simarka. Ze was de dochter van Turghan. Ze was uitgehuwelijkt aan Chimakka, maar was verliefd op Abu. In 1997 probeerde ze met Abu te ontsnappen uit haar dorp, maar ze werd gevangen en haar vader beval dat ze gestenigd zou worden. Kapitein Samantha Carter daagde Turghan echter uit tot een duel om haar leven te redden, en overwon de stamleider. Daarna was Nya vrij om met Abu te trouwen.

ReferentieEdit

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.

Around Wikia's network

Random Wiki